Shoda podmětu s přísudkem podle formy
rod mužský životný -i Houslisté dohráli.
rod mužský neživotný -y Kláštery stály.
rod ženský -y Myši pobíhaly.
rod střední -a Vejce se rozbila.
Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem
Podmět je před přísudkem
- platí shoda podle mužského životného rodu
-i Chlapci a dívky pomáhali.
Podmět je za přísudkem
- je možná shoda i podle nejbližsího podstatného jména
-i/-y Pomáhali dívky i chlapci. Pomáhaly dívky i chlapci.
Není-li v podmětu žádné "mužské životné" podst. jméno -y Vedení obce a škola uzavřely dohodu.
V podmětu několik jmen stř. rodu
- a alespoň jedno je v jednotném čísle
-y Rakousko a Rusko podepsaly smlouvu. Štěně a kůzlata zůstaly ve dvoře.
V podmětu jména bytostí různého rodu
- vyjádřeny nesouřadně - platí obě možnosti
-i/-a Eva s Markem už odešli. Eva s Markem už odešla.
Shoda podmětu s přísudkem podle smyslu
Věty se všeobecným podmětem -i Hlásili to v rozhlase.
Zřetel k přirozenému rodu -i/-y Někteří už přišli. Některé už přišly.
Shoda platí i pro pátý pád -i/-y Kam jste se, děti, schovaly? Pánové, nechali jste mě tu!
Několikanásobný podmět vyjádřený nesouřadně -i/-y Dívky s chlapci zpívali. Dívky s chlapci zpívaly.
Poznámka:
Mužská podstatná jména pojmenovávající neživé věci s životnou koncovkou -i Koně silně zařehtali. Ledoborci vypluli. Slanečci nám chutnali.
Mužská podstatná jména pojmenovávající neživé věci s neživotnou koncovkou -y Dřevěné koně stály v koutě. Ledoborce vypluly. Slanečky nám chutnaly.