ú
  • na začátku slov (úděl, úl, úterý, úkol, úroda, Újezd)
  • po předponě a na začátku druhé části složených slov (zúžit, neúrodný, zúčastnit se, trojúhelník)
  • v citoslovcích (cukrú)
  • ve slově ocún
  • v některých slovech přejatých (múza, túra, skútr, pedikúra)
ů
  • uvnitř slova (kůň, dům, hůl, stůl, růže, půl)
  • v koncovkách (přátelům, bratrův, učitelů, dolů)
u
  • v běžných českých slovech s krátce znějícím u (uhnat, umět, studna)
  • ve slovech přejatých zakončených příponou -ura (inventura, kultura, literatura, brožura, agentura)