Jména rodná (křestní), příjmení, přídomky a přezdívky Michal, Zdena, Rozprým, Jan Roháč z Dubé, Červenáček
Příslušníci rodů, rodin a skupiny osob téhož jména Přemyslovci, manželé Novákovi, manželé Voborníkovi
Příslušníci národů a kmenů Čech, Moravan, Inkové, Slovan
Obyvatelé místa nazývaného vlastním jménem Evropan, Brňan
Náboženská úcta Bůh, Pán, Kristus Pán, léta Páně 1781
Společenská úcta Ty, Tobě, Vy, Váš, Vám (v dopisech)
Excelence, Jeho Eminence (v titulech)
Postavy mytologické, pohádkové a alegorické Zeus, Perun, Dobro a Zlo, děd Vševěd, Rumburak
Zvířata Šemík, Micka, Lóra
Nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části Velký vůz, Jupiter, Měsíc
Světadíly, země, oblasti Evropa, Čína, Blízký východ
Ostrovy, poloostrovy, hory, nížiny, vodstva Korsika, Polabská nížina, Suezský průplav, Atlantik, rybník Svět, Svitava
Obce, městské čtvrti a sídliště Malá Strana, Ústí nad Labem
Ulice, náměstí, nábřeží, sady apod. třída Kpt. Jaroše, náměstí Svobody, Masarykovo nábřeží, Zderadův most, Vrchlického sady, ulice Na Můstku, Na Pláni, náměstí Mezi Zahrádkami
Významné stavby Pražský hrad - Hrad, hrad Karlštejn, Národní muzeum, Palác kultury
Státy, správní oblasti Česká republika, Švédské království
Orgány státní správy Poslanecká sněmovna, Úřad vlády České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Umělecká díla Kytice, Máj, Babička, Bílá nemoc, Má vlast
Vyznamenání a ceny Nobelova cena za ekonomii, Řád bílého lva