1. Internetové právní poradenství.

Vážení zákazníci,

náš tým právníků s letitou praxí Vám nabízí vysoce kvalifikované právní poradenství pro firmy i jednotlivce, aniž byste museli opustit pohodlí Vašeho domova, či kanceláře.

Tím šetříme Váš čas a samozřejmě i Vaše peníze, a to díky technickým zázrakům naší doby-Internetu a elektronické poště, která nám umožňuje ve velmi krátkém čase výměnu neomezeného množství informací za téměř zanedbatelnou finanční částku.Proto jsme i my schopni minimalizovat náklady, které souvisí s našim právním poradenstvím, které jsou při poradenství klasickém promítány do ceny za úkony a účtovány klientům, neboť máme minimální režii za provoz a jsme schopni se trvale držet na slušné cenové úrovni a být též i dostatečně rychlí v poskytování právních služeb a v neposlední řadě i poskytovat drobné právní poradenství.

Tento způsob poradenství, má mnoho příznivců mezi jednotlivci i firmami a má mimo finančního efektu pro Vás - klienty i další výhody.Nemusíte např. trávit čas na schůzkách s právníky, které zaberou mnoho času, mnoho klientů dokáže také touto formou jasněji definovat problém atp.

Naše služba probíhá tak, že naše společnost s klientem uzavře prostřednictvím e-mailu dohodu o poskytnutí právní pomoci, v níž je specifikován právní problém, který bude řešen a odsouhlaseno cenové ujednání a stanoven termín, do kdy bude právní problém z naší strany vyřešen.

Naše právní poradenství probíhá na území celé ČR, pouze v případech, kdy klient po nás žádá i právní zastoupení před soudy, úřady, atp., je naše zastupování omezeno kvůli provozním nákladům na okruh cca. 100 km od našeho působiště a překrývá zhruba tyto okresy : Mělník, Litoměřice, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Praha-východ, hl.mPraha, Praha-západ, Kladno a Slaný.

V čem Vám můžeme konkrétně právní zastoupení například poskytnout :

  • - sepisování jakýchkoliv smluv , korektury a právní rozbory smluv,
  • - sepisování návrhů a žalob, uzavírání pokusů o smír
  • - sepisování rozvodových návrhů, smluv, jakož i dalších návrhů vyplývajících ze zákona o rodině ,
  • - sepisování předmanželských smluv,
  • - sepisování jakýchkoliv dalších listin, dohod, vyplývajících z práva občanského, pracovního, obchodního, zákona o rodině, i jiných právních odvětví,
  • - poskytování právních konzultací a rozborů jakéhokoliv rozsahu,
  • - smluvní zajištění exportu Vámi nabídnutých výrobků, které jsou konkurence schopné na zahraničních trzích.

 

Kontakt :

1.Internetové právní poradenství
JUDr. Lubomír Brož
IČO: 638 46 004
Vehlovská 3146
276 01 Mělník

E-mail : Broz.Lubomir@worldonline.cz