LOUNEKPROVFARM v.o.s.
opravy a renovace hlav válců


kontakt

sortiment
druhy hlav válců


nabízí:
OPRAVY A RENOVACE HLAV VÁLCŮ AUTOMOBILŮ A TRAKTORŮ

JE NÁM POTĚŠENÍM SDĚLIT VÁM, ŽE NAŠE FIRMA V ROCE 1996 OBNOVILA SVOU
TRADIČNÍ SLUŽBU, KTEROU POSKYTOVALA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM OD ROKU 1947.


Oprava, resp. renovace hlav válců ze šedé litiny spočívá v tom, že se provede
zcelení stěny v místě trhliny, v celé tloušťce stěny, materiálem stejného druhu
speciální svářečskou metodou. Podobně je možné provést i vyplnění hluboce
zafrézovaných sedel ventilů, nebo prohlubenin na těsnící ploše, způsobených
agresivitou použité chladící kapaliny. Následně se obrobí dosedací plocha hlavy. Konečnou operací je vytvoření nových sedel ventilů v původních rozměrech.

VÝŠE POPSANOU METODOU BYLO ZA 50 LET OPRAVENO A VRÁCENO SVÉMU ÚČELU TISÍCE HLAV, KTERÉ UMOŽNILY NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM DÁLE VYUŽÍVAT AUTOMOBIL, ČI TRAKTOR, NĚKDY HISTORICKÉ CENY.

NEJVYŠŠÍ VÝHODY VŽDY ZÍSKALI NAŠI ZÁKAZNÍCI. UŠETŘILI OBNOS, KTERÝ ODPOVÍDAL NĚKOLIKANÁSOBKU CENY VYDANÉ ZA OPRAVU.


kontakt:
LOUNEKPROVFARM v.o.s.
Moučná ul. čp. 1159
290 01 PODĚBRADY

tel. a fax: 325 626 521
e-mail: lounekprovfarm@zde.cz
web: http://lounekprovfarm.zde.cz

SORTIMENT:
o cenách se informujte na tel. 325 626 521 v době od 7. do 14.hod

Renovování hlavy

Standardní úkony (hlava se do opravy předává zdemontovaná pouze s vodítky)

  • zjištění rozsahu závad

  • demontáž vodítek

  • zavaření trhlin

  • navaření zkorodovaných bočních ploch

  • obrobení bočních ploch na původní výrobní rozměr

  • obroušení dosedací plochy

  • montáž nových ventilových sedel (dodávka sedel ventilů je v ceně renovace)

  • montáž vodítek a jejich vyztužení

  • obrobení sedel ventilů


Nadstandardní úkony (tyto operace je možné provést jednotlivě, bez vazby na výše uvedený soubor standardních úkonů)

- vyzkoušení hlavy vodním tlakem
- obroušení dosedací plochy
- obrobení bočních ploch (obrobená délka hlavy je vždy menší, než výrobní rozměr)
- výměna vodítka (vodítko je v ceně)
- zabroušení ventilů
- úprava vodítka pro ventilové stírátko

o cenách se informujte na tel. 325 626 521 v době od 7. do 14.hod

Hlavy válců dalších typů:

AVIA 30, AVIA 31
IFA W 50 L
IFA W 60
MAN
ZETOR 25
ZETOR UŘ-1 (4011, 5211, 6711, 6911)
ZETOR UŘ-2, UŘ-3 cena podle rozsahu poškození
M 25 (multikára)
FORD diesel (Mondeo, Fiesta, Siera)
ŠKODA 105, 120, 130

hlavy válců motorů Škoda

- nová vodítka
- broušení dosedací plochy
- vyzkoušení hlavy vodním tlakem
- frézování sedel