SW - tools
Zajímají Vás softwarové utilitky? Nebo snad po něčem přímo jdete?
Zkuste se zde porozhlédnout, třebas něco zalíbí se ...
Fronter clipboardu New
Program je určen k odchycení textů vstupujících do schránky (při Ctrl+C) a zařazení do interní fronty pro další použití. Položky ve frontě je možno odstraňovat, upravovat, přesouvat, rozdělovat, slučovat i exportovat.
Tento program byl ohodnocen: 5 slunecnic - nejlepsi software ze Slunecnice.cz
a recenzován na: novinkách.cz
Stáhněte archív ZIP nebo instalační program.
Barvičky
Vyberte si barvu (případně dvě) a stiskem jednoho ze dvou trojic tlačítek zkopírujete do clipboardu patřičnou textovou reprezentaci Vámi zvolené barvy.
Do odložírny si můžete odložit text, který je v clipboardu, používá se hlavně kvůli odkládání textů vyjadřující určitou barvu.
Zvláště vhodné pro zjištění barev a vložení do HTML kódu. Též rychlý náhled na kombinaci textu a pozadí. Stáhněte zde.
Budík
Budík slouží ke sledování času a upozorní na sebe v určený časový okamžik.

• Mezi pravým panelem a editačním okénkem vpravo dole se přepíná výhradně klávesou Enter.
• V pravém pruhu lze přidávat klávesou INS a mazat klávesou DEL.
• Buzení:
- Buzení se nastavuje tak, že v pravém pruhu nastavíme zvýraznění na čas, ve který chceme budit.
- V zadaný časový okamžik (zvýrazněno) se budík ocitne v popředí obrazovky a je tam tak dlouho, dokud čas buzení nastavený v pravém pruhu souhlasí s časem aktuálním. Buzení je možno přerušit přesunutím na další čas, který se tím pádem stane časem, ve který bude budík opět budit. Takto lze tedy "nastavit" opětovné buzení; stačí zadat čas blízký předchozímu, např.: 11:20, 11:25
Pro zapomětlivce. A není nás málo :-). Stáhněte zde.
Převaděč
• V prostoru "Co nahradit" vepište výrazy, které se budou postupně hledat a budou nahrazovány výrazy na odpovídajícím řádku v prostoru "Čím nahradit".
• Vyberte soubor pro nahrazování.
• Nahraďte Vámi zvolené výrazy stiskem "Nahraď".
• Uložte změněný soubor stiskem "Ulož" (možnost vybrat nové umístění souboru).
TIP: Můžeme přepínat několik sérií definic "co"-"čím" nahradit a to stiskem pravého tlačítka na myši nad některým z horních boxů a výběrem z kontextového menu.
Stáhněte zde.
Editovač .htm souborů
• Vyberte cestu, kde chcete hledat (nebo, kde víte, že máte) *.htm soubory.
• Naskládá vám je do stromečku. Jen ty, které odpovídají masce (masku lze nastavit).
• Chcete-li si jen prohlížet, nezapínejte volbu "Ukládat změněné", při opravách je dobré tuto volbu zapnout. Doporučení: Zkuste si nejdříve na nevýznamných souborech chování této volby.
• Souborům lze hromadně nastavit nové datum expirace, staré datum bude zneprovozněno.
• Soubor můžete přímo spustit (asociovat s příponou).

TIPY:
• Lze hledat i vícekrát.
• Lze odmazávat jednotlivé soubory i celé adresáře ze zpracování (z disku nebudou odstraněny).
• Šedá složka vyznačuje adresář, kde nebylo nic nalezeno.
Stáhněte zde.
Nic
Dělá (nebo nedělá) nic. Zvláště vhodné na CD - autorun.inf, klíč OPEN. Kompromis mezi: automatické oznámení zapnuto/vypnuto. Ponecháme zapnuto a nastavíme:
 ICON=vašeikona.ico
 OPEN=nic.exe

Po vložení CD se spustí nic a přitom má CD změněnou ikonu. Tato ikona se zobrazuje např. i v dialogu programu WinAmp "Přidat adresář/disk".
Stáhněte zde.

2000-2 © ŠtuPe