kde nás najdete

 

 

 

e-mail: mrdesign@post.cz

 

              

 

naše služby

 

1/ Architektura

Oblast - Pozemní  stavby

Vvypracujeme vám architektonickou studii dle vašeho záměru v tomto rozsahu :

 -      vyřešení dispozice, vazby na okolí

-          architektura objektu

-          počítačová vizualizace 3d

 

 

2/ Design

Navrhneme vám design vašeho interiérového vybavení nebo daného prvku.

 

3/ Stavební projekce

Oblast - Pozemní  stavby

Na základě architektonické studie vám zpracujeme projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti (vyřízení dotčených orgánů, vydání územního a stavebního povolení) v tomto rozsahu:

-          geometrické zaměření

-          zaměření stávajícího stavu

-          stavební část

-          statika

-          zdravotechnika

-          vzduchotechnika

-          elektroinstalace

-         ústřední vytápění

-         radonový posudek, geologický profil

-          požární posudek

-          položkový rozpočet stavby

-          autorský dozor

 

4/ Dodávka stavby

Na základě projektové dokumentace vám provedeme dodávku novostavby nebo rekonstrukce většího i menšího rozsahu.

 

5/ Interiéry

Návrh interiéru

zpracujeme vám dispoziční řešení a následně přesnou 3d počítačovou vizualizaci s podrobnou definicí jednotlivých materiálů, textur a barevnosti a intenzity osvětlení.

Výrobní dokumentace

dle studie interiéru vám vypracujeme podrobnou výrobní technickou dokumentaci jednotlivých kusů nábytku a vybavení včetně přesného ocenění.

Výroba

na základě této projektové dokumentace vám dodáme interiér  „na klíč“. v dodávce interiéru jsou zahrnuty i práce stavebního charakteru (stavební úpravy, zdravotechnika, út, elektroinstalace…..)

 

5/ Reklamní design, počítačová vizualizace ve 3d

dle vašich požadavků vám navrhneme i dodáme reklamu  všeho druhu.

 

úvodní strana      naše služby     reference       napište nám        objednávka       výpis z or