kde nás najdete

 

 

 

e-mail: mrdesign@post.cz

 

              

     Stavby                                Interiéry                         Kuchyně

 

   reference

 

  STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš klient přichází s představou o využití své nemovitosti, pronajatých prostor či místností včetně kapacit pracovníků, materiálů a objemů. Na základě těchto údajů vypracováváme zdarma předběžnou studii řešení včetně jejího ocenění, které následně slouží jako podklad pro stanovení ceny projektové dokumentace, sepsání smlouvy o dílo a vlastní  realizace. 

            Poté je vypracována detailní studie spolu s vizualizací ve 3d. Takto je již do daného prostoru vneseno konkrétní řešení stavby nebo interiéru včetně detailně propracovaného tvaru, materiálu, barevného řešení, různé intenzity osvětlení. Zákazník názorně získává skutečný a nezkreslený obraz o svém záměru. Můžeme tak skloubit řešení architekta - designéra a požadavky klienta s tím, že se odstraní mnoho kolizních detailů, za cenu nesrovnatelně nižší a bez nároku na vícepráce.

Na základě vypracované a odsouhlasené studie je  vypracovávána dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně vybavení interiéru.  U novostavby, zásahů a úprav stavebních konstrukcí, popřípadě změny užívání stavby, zajišťujeme také úplnou inženýrskou činnost spojenou s vypracováním žádosti o vydání územního rozhodnutí až po vydání stavebního povolení.    

 Na základě takto zpracované projektové dokumentace vám nabízíme provedení dodávky novostavby nebo rekonstrukce včetně dodávky interiéru.

 

úvodní strana      naše služby      reference      napište nám       objednávka     výpis z or