vyjmenovaná slova mně/mě psaní i/y po souhláskách psaní u, ú, ů velká písmena předpony vz-, s- a z- shoda podmětu s přísudkem zkratky a značky